• İlahiyat Fakültesi, Yeni Nizamiye ve 50 Daireli Lojmanın Temelini Attık...
  • İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAPIM İŞİ
  • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • MEVCUT KAMPÜSÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULUNA BAĞLANTI YOLU İLE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
  • DOĞAL GAZ YAPIM İŞİ
0 1 2 3 4