Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

           Kalite Politikamız, Üniversitemizin ve Daire Başkanlığımızın misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

            Bu doğrultuda kalite politikamız, yasal şartlara ve uluslararası standartlara uygun olarak;

  • Eğitim – Öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir üniversite olmayı,
  • Birimimiz personellerin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,
  • İç ve dış paydaşlarımızla güvene dayalı bir iş birliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde rekabetçi olmayı,
  • Akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyacak fiziksel ortamları sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamayı ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamayı, bu doğrultuda Üniversitemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı,
  • Tarım ve havza bazlı kalkınmayı sağlamak adına bilimsel araştırma projeleri ve pilot üniversite kapsamında ihtiyaç duyduğu fiziksel ortamları sağlamayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir birim olmayı,

Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                                 Daire Başkanı